Privacyverklaring The Banyan Tree

(Laatst gewijzigd 2024-04-07)

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van The Banyan Tree: www.thebanyantree.be, ingegschreven bij Kruispuntenbank van ondernemingen met nummer 0664.649.344.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe ik omga met persoonlijke informatie die ik verzamel via mijn website. Ik ben toegewijd aan het beschermen en respecteren van jouw privacy.

Verzamelde informatie

Ik verzamel persoonlijke informatie wanneer je contact met mij opneemt via mijn contactformulier, wanneer je je inschrijft voor een workshop of een coachingssessie, of wanneer je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief. De verzamelde persoonlijke informatie kan onder meer jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en eventuele andere informatie (zoals bedrijfsnaam en btw nummer) zijn die je vrijwillig verstrekt.

Gebruik van informatie

Ik gebruik de verzamelde informatie om:

  • Je te contacteren en te antwoorden op jouw vragen en verzoeken
  • Je op de hoogte te houden van mijn diensten, workshops en evenementen
  • Jouw deelname aan workshops en coachingssessies te faciliteren
  • Een factuur op te kunnen maken, indien je daar om vraagt
  • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Delen van informatie

Ik zal jouw persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of verhandelen aan derden. Ik kan jouw informatie echter delen met externe dienstverleners die mij helpen bij het uitvoeren van mijn activiteiten, zoals e-mailmarketingplatforms (bv. Mailchimp, waarmee ik 1 keer per maand een nieuwsbrief verstuur). Deze dienstverleners zijn contractueel verplicht om jouw informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn ingeschakeld. Je kan je met 1 klik ook steeds uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw persoonlijke informatie serieus en neem redelijke maatregelen om deze te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. Echter, houd er rekening mee dat geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is.

Jouw rechten

Je hebt het recht om te vragen om inzage in de persoonlijke informatie die ik over jou heb en om onjuiste gegevens te corrigeren. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens en om jouw toestemming voor de verwerking in te trekken. Neem contact met mij op via onderstaande contactgegevens als je gebruik wilt maken van deze rechten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten of om mijn praktijken aan te passen aan veranderende omstandigheden. Alle wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en de datum van de laatste wijziging zal bovenaan de pagina worden bijgewerkt.

Contact

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over hoe ik omga met jouw persoonlijke informatie, neem dan contact met mij op via mijn mailadres info@thebanyantree.be of via mijn telefoonnummer.

The Banyan Tree

Ondernemingsnummer

BE 0664.649.344

 

Adres

Wenbergstraat 1
3600 Genk

Rekeningnummer

BE38 1430 9821 9372

Contact Christine Lenaerts

GSM: +32 479 81 34 52
Email: info@thebanyantree.be